Aqutsisutut piginnaanngorsartuarneq

​​En leder der løbende udvikler sig, er med til at udvikle sine medarbejdere og virksomheden. Dette skaber grobund for at øge vækst og trivsel i organisationen.

Nedenstående kan du se inspiration til hvad Inuk Ressource kan tilbyde.


Dit personlige lederskab: 

Ønsker du at få øget selvindsigt, således at du selv får klarlagt dine styrker og svagheder på forskellige områder?. Samt dine personlige og ledelsesmæssige værdier?, så er dette kursus noget for dig. 

På dette forløb kommer du til at beskæftige dig med dig selv, således at at du efter kurset vil have fået større selvindsigt og menneskelig indsigt. Derved kan du øge din menneskelige robusthed som kan smitte positivt af på dit lederskab.


Kontakt mig om yderligere information  


Din værktøjskasse som leder:               Af og til får vi som leder behov for, at forny eller opdatere vores ledelsesmæssige "værktøjskasse", for at kunne løse vore ledelsesmæssige opgaver indenfor forskellige områder. 

Jeg afholder forskellige kurser med forskellige emner for ledere, kontakt mig for at høre nærmere omkring hvilke emner jeg dækker.  


At planlægge proaktivt sammen med dine medarbejdere:

Drømmer du om at inddrage dine medarbejdere i din organisations proaktive planlægning, mod jeres fælles mål, så er dette muligt. 

Jeg tilbyder forløb hvor ledelse og medarbejdere sammen planlægger proaktivt med fokus og energi på jeres egne styrker, værdier, muligheder og successer. 


Hør nærmere: 

E-mail: aho@inukressource.gl  


Individuel leder sparing:

Det kan sommetider føles ensomt at være leder, eller også har man af og til, behov for at drøfte ledelsesmæssige udfordringer med en person som ikke har tilknytning til organisationen, eller en som stiller de "rigtige" spørgsmål. 

Har du behov for ledersparring så kontakt mig endelig. 


Baggrund: ​

Mine erfaringer indenfor ledelse i forskellige virksomheder her i landet, gør at jeg kan sætte mig ind i din eller jeres ledelsesmæssige situation. 

Jeg har siden etablering af Inuk Ressource afholdt mange kurser, uddannelsesforløb og faciliteret processer, alene, i samarbejde med andre konsulenter og organisationer indenfor ledelse.   


Kontakt mig for at høre mere:​  

aqutsisutut piginnaanngorsarnermi  suut periarfissaappat?

Lederudvikling

Aqutsisoq ataavartumik ineriartortuartoq sulisumi suliffeqarfiullu ineriartornissaanik qulakkeerinneqataasarpoq. Tamanna suliffeqarfiup ilorrisimaarnartuuneranik assigiinngitsutigullu ineriartorneranut tunngavisseeqataasarpoq. 

Ataani atuarsinnaavat Inuk Ressourcemiit suut ilaatigut neqoroorutigisarnerigut.


Pikkorissarneq: Kinaassutsit aallaavigalugu aqutsineq:

Aqutsisoq imminut ilisimaarisoq pissusilersortariaatsimigut, attaveqartariaatsimigut, nukittuffimmigut, sanngiiffimmigut, namminerlu inuttut naleqartitaminik ilisimaarinnittoq aqutsinermigut toqqissisimanerullunilu toqqissisimanarnerussinnaasarpoq.


Pikkorissarnermi uani imminorpiaq sammisoqartarpoq - taamaasilluni suleqatinut sulisunullu attaveqaatit pitsaasut inerisaqqinnissaanut aqqutissioqqittoqartar-luni. Imminullu ilisimaarineq annertusisarpoq, aqutsisutut inuttullu inissisimanermik nukittorsaataasumik.    


Aqutsisutut "atortuusivik": 

Aqutsisutut "atortuusivipput" ilaanni nutartsigassanngortarpoq, nutaanilluunniit pisariaqartitaqalertarpugut "atortuusivipput" anginerulersinniarlugu, pisut assigiinngitsut naapinneranni ajunnginnerpaamik aqutsisutut iliuuseqartarnissarput anguniarlugu.


Quleqqutat assigiinngitsut aqutsisutut atortakkavut pikkorissaassutigisarpakka: Attaviginnga paasisaqarnerullutillu. 

Email: aho@inukressource.gl   


Aqutsisutut sulisutit peqatigalugit tunaar-tarisassi tungaanut pilersaarusioqatigiin-neq: 

Sinnattorisarpiuk sulisutit peqatigilluinnarlugit suliffeqarfissinni anguniakkap tungaanut pilersaarusioqatigiinnissarsi? 

Aporfissat ukkannagit periarfissat, nukittuffiit, iluatitseriaatsit, nukinnik aallerfigisartakkasi ukkallugit peqatigiillusi pilersaarusioqatigiigi-tsi.

Paasisaqarnerugit attavigalunga.                  E-mail: aho@inukressource.gl 


Aqutsisutut isumasioqateqarneq:      Ilaanni aqutsisutut pisortatulluunniit inissisimaneq kiserliornarsinnaasarpoq, ilaannilu apeqqutinut aaliangersimasunut isumasioqateqarnissaq pisariaqalersinnaasarluni.                  Pisariaqartitsiguit attaviginissannut tikilluaqqusaavutit. 

 

Tunuliaqutaq: 

​​Aqutsisutut pisortatullu inissisimasut qanoq inissisimanerannik paasinnissinnaanera pikkorissartitsininni oqaloqatigisannullu pissarsiaqaataanissaa anguniartuartarpara.

Nammineq pisortatut inissisimanikuunera kiisalu aqutsisunik aqutsisunngornianillu pikkorissaallungalu ilinniartitsiuarnera ilinnorpiaq aamma iluaqutissanngorsinnaapput.   

Udvid dine lederkompetencer

hvilke muligheder er der for at udvikle dine kompetencer som leder?

aqutsisoq ineriartortoq