Nunatsinni inuusugut inerikkiartoraangatta, suliffeqarfinni inuiaqatigiinnilu ineriartorneq piulersarpoq


suna?

Kalaalisut oqaatsivut atorlugit, toqqissisimanartumik ersarissumik siunnerfilimmik ineriartortitsinerit malunnaatillit.


       Målrettede udviklingsydelser som skaber mærkbar' udvikling for mennesker og organisationer under trygge rammer, hvor det hele kan foregå på grønlandsk.  


qanoq?

Arnanguaq Holm olsen

Nunatsinni inuit suliffeqarfiillu ineriartortitsinermin-ni qaffasissumik pitsaassusilimmik ikorfartorne-qarsinnaanerat periarfissaatikkusuppara.      Inunnik "sikkersitseqataarusuppunga" inummut, suliffeqarfimmut inuaqatigiinnullu iluaqutaasumik.


       Jeg tilbyder muligheden for, at organisationer kan udvikle sig via deres menneskelige ressourcer, på et højt plan under trygge rammer. Jeg vil gerne være med til at udfolde de usete ressourcer blandt folket, til gavn for dem selv, organisationen og hele samfundet.

Pingaartitaraara sullitama sumiiffiat sumullu ingerlaarusunnerat tunngavigalugu pikkorissarnerit & ingerlatsinerit naleqqussartuassallugit.                                Sullitat peqatigilluinnarlugit suliaqarneq, piginneqataaneq anginerpaaq taamaasillunilu pissarsiassaq sullitamut suliffeqarfianullu anginerpaaq anguniarlugu.


      Jeg tager udgangspunkt i hvor I er, og hvor I gerne vil hen. Jeg inddrager for at skaber størst mulig ejerskab, for derved at skabe den ønskede udvikling for jer og jeres organisation.

Sooq?

Kinaavunga?

Arnaavunga nunatsinni inunngortoq peroriartortorlu. Nunatta kujataani, qeqqani, avannaanilu inuunermik misilittagalik. Aappaqarpunga, maannakkullu Sisimiut-ni najugaqarpugut.


Suliaqartarninni ilisarnaatigaara suliffeqarfiup pisariaqartitaa naapertorlugu tunaaralugulu inuit peqatigisakka peqatigilluinnarlugit toqqissisimanartumik piginneqataaffiulersumik ineriartortitsisarneq.                              Inuit peqataasut "silarsuaat" ataqqillugu, assigiinngissusermi nukittuffiit, assigiinngikkaluarlutalu anguniakkap tungaanut qimoqatigiinniarnermi suut pisariaqartitaqaqatigiiffiginerlugit nassaarinissaat pingaartittarpara, taamaasilluta aqqummi ingerlavissami pisariaqartitat ataatsimoorfiit sulissuginissaannut piginneqataaneq pilersittarlugu.

Ilisarnaatigaara sammisat peqataasunut tamanut sulisuuppat, aqutsisuuppat, pisortaaneruppalluunniit paasiuminartumik "sassaalliutigisarnerat". 


Ukiut 16-it pisortatut suliffeqarfinni assigiinngitsuni misilittagaqarpunga. Suliffeqarfinnik sulisui aqqutigalugit ineriartortitsineq ukiut 20 missaat misilittagaqarfigaara, sulisunik ineriartortitsinermi pisortatut, pikkorissaasartutut siunnersortitullu. 


Takornariaqarnerup iluani EVU-mik ilinniagaqarpunga, faginilu ataasiakkaani qaffasinnerusumik soraarummeernikuullunga. Tamatumalu kingorna diplomlederuddannelsen naammassinikuuara, NLP-mi practicioneriuvunga, mediatoritut soraarummeernikuullunga, stressertunullu siunnersortitut ilinniarnikuullunga. Ilinniaqqinnerillu pikkorissarnerpassuillu assigiinngitsut aqqusaarnikuullugit.

 

Maannamut ukiut 10-ssaat namminersortutut Inuk Ressource ingerlappara piginnittuuffigalugulu.  


Arnanguaq Holm Olsen  

Arnanguaq Holm Olsen

        Ukiut 20-it sinnerlugit sulisunik ineriartortitsinermik

misilittagaqarpunga.
Piginnaasaqarfik: Piginnaasanik ineriartortitsineq aqqutigalugu suliffeqarfinnik ineriartortitsineq.
Sulisoqarnermut tunngasunik ukiorpassuit qaffasissumik suliaqarpunga, namminersortuni Pisortallu suliffeqarfiini.

2013 - Inuk Ressource namminersorlunga ingerlappara.
2010-2013: Sulisoqarnermut Pisortaq Qaasuitsup Kommunia.
2007-2009: Sulisunik Ineriartortitsinermut Pisortaq, Royal Greenland, Kalaallit Nunaat.
1998-2007: Sulisoqarnermut Pisortaq & Pisortaanermut allatsi, Pisiffik A/S


Ukiut ingerlaneranni maannakkumullu Ilinniaqqinnerit pikkorissarnerillu amerlasuut peqataaffigisarpakka. 


​      Ekspertise: Kompetanceudvikling
Har arbejdet med og arbejder stadig med HR og mennesker på top og mellemlederniveau i mere end 20 år, både på det private og offentlige arbejdsmarked.

2013 – Egen virksomhed Inuk Ressource
2010 – 2013: HR Chef, Qaasuitsup Kommunia
2007 – 2009: HR manager, Royal Greenland, Kalaallit Nunaat
1998 – 2007: HR Chef & Direktionssekretær Pisiffik A/S


Jeg har i årenes løb været igennem adskillige efteruddannelser og kurser, og dette sker stadig løbende.